bieżąco


bieżąco
pot. Być z czymś na bieżąco «dobrze orientować się w czymś, nie mieć w czymś zaległości»: (...) angażowanie się w sprawy szkoły pozwala mi być na bieżąco z problemami moich dzieci. KZŻ 1/1998.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • bieżąco — bieżąco* {{/stl 13}}{{stl 7}}ZOB. na bieżąco {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bieżąco — «w miarę zdarzania się jakichś faktów; bez opóźnienia, terminowo» (zwykle w zwrocie: Na bieżąco): Prowadzić dziennik, księgować wydatki na bieżąco …   Słownik języka polskiego

  • na bieżąco — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} bez opóźnienia w stosunku do dziejących się zdarzeń; terminowo, systematycznie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na bieżąco prowadzić dokumentację. Na bieżąco wypełniać dziennik lekcyjny. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kurs — 1. Brać, wziąć kurs na coś «zmierzać w określonym kierunku, do wyznaczonego miejsca»: Okrążyli jedną i drugą wyspę na Jeziorze Dobskim i wzięli kurs powrotny na Giżycko. Płomyk 11/1953. 2. Być w kursie a) «być w obiegu, w powszechnym użyciu» b)… …   Słownik frazeologiczny

  • gorąco — I n I, blm «ciepło, upał, skwar» Dokuczliwe, straszliwe gorąco. Pracował w strasznym gorącu. Gorąco doskwiera, dokucza. II gorącoręcej 1. «bardzo ciepło, upalnie, skwarno» Było nieznośnie, potwornie gorąco. W łaźni coraz goręcej …   Słownik języka polskiego

  • au courant — książk. Być au courant (w czymś, czegoś) «być bardzo dobrze i na bieżąco zorientowanym w czymś»: Wszyscy o panu mówią, nikt o panu nic nie wie. To znaczy ja oczywiście słyszałam, słyszałam, jestem cały czas au courant w tym, co ważne w świecie,… …   Słownik frazeologiczny

  • holendrować — ndk IV, holendrowaćruję, holendrowaćrujesz, holendrowaćruj, holendrowaćował 1. «jeżdżąc na łyżwach, wykonywać figury polegające na zakreślaniu łuków, linii esowatych, kół itp.» Zgrabnie holendrować. 2. lotn. «o samolocie: wykonywać przechyły z… …   Słownik języka polskiego

  • informować — ndk IV, informowaćmuję, informowaćmujesz, informowaćmuj, informowaćował, informowaćowany «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości; powiadamiać, komunikować, objaśniać» Informować dokładnie, szczegółowo, ogólnie, na bieżąco.… …   Słownik języka polskiego

  • na — 1. «przyimek o różnorodnych zastosowaniach składniowych i znaczeniowych, poprzedzający rzeczowniki lub inne wyrazy o funkcjach rzeczowników, także połączenia rzeczowników z liczebnikami lub same liczebniki» a) «tworzący wyrażenia oznaczające… …   Słownik języka polskiego

  • puls — m IV, D. u, Ms. pulssie; lm M. y 1. «rytmiczne rozciąganie sprężystej ściany tętnic wywołane nagłymi zmianami ciśnienia krwi w następstwie skurczów i rozkurczów komór serca; tętno» Przyspieszony, rytmiczny puls. Puls słabnie, ustaje. Zbadać puls …   Słownik języka polskiego